Life Force Enlightenment

Life Force Enlightenment er en sammensmeltning af energier hentet fra moderkrystalkraniet, gralens visdom og energier fra de seks stråler, som har til formål at bringe balance i vores energisystem.
Man kan forstille sig kroppen og det ydre felt, som et meget komplekts geometrisk design. Et mønster som indeholder små og store pærer i en lyskæde. Når ’moderlyskæden’ som strækker sig gennem chakra punkter, i alle feltets frekvensspektrer, bliver healet og begynder at lyse – aktiveres og lyser de mindre punkter. Herved begynder hele netværket automatisk at oprette forbindelse og arbejde sammen i en større helhed.

Aktiveringen opretter en dyb følelse af balance og kontakt til os selv og alt omkring os. Det gør det også nemmere at mærke hvad der er ens egen sandhed, og hvad der kommer udefra.

Life Force Enlightenment er altid stabiliseret med jordens lys, som giver energien en stærkere forankring her på jorden.

Life Force Enlightenment er rigtig god i denne tid, hvor der er mange energi indstrømninger på jorden. Disse højere frekvente energi’er kan let give ubalancer indtil vi vi vender os til dem og finder fodfæste i os selv. Denne healing kan være en stor hjælp og støtte i processen henimod at gå i livet med større balance og bevisthed.