Soul Body Fusion®

Soul Body Fusion® er en intelligent energi, som virker udelukkende med vores intention og er tilpasset den enkelte bruger, således at den virker optimalt ifht. Vores udvikling og kapacitet.

Soul Body Fusion® arbejder med at synkroniserer os med vores sjæl og healer på forbindelsen til sjælen, således at vi får større adgang til vores sjæls erfaringer og visdom.

Der bliver skabt en dybere jordforbindelse, samt en større selvbevidsthed som gør at vi bliver bedre til at mærke os selv og vores sjæl og dermed i større grad gå og træffe beslutninger i overensstemmelse med dette.

Soul Body Fusion® skaber adgang til vores egen healer sjæl, som hjælper med afbalancering og aktivering af sjælens egne sprituelle egenskaber.

Soul Body Fusion® er blevet skabt af Jonette Crowley, som jeg selv er blevet uddannet i at give healingen hos.

Soul Body Fusion® gives helst af 3 omgange, over en periode på 3 uger, for dybere forankring.