Merkaba meditation ~ Guided online meditationsrække med de nye mestre

(Næste gang er Onsdag. d. 11. Maj 2016.)

Kanalisering af de nye mestre ♥
Guided meditation med healing, som foregår over webinar.
Pris : 100 kr. pr. gang.

Velkommen til en række guidede healings-meditationer hvor jeg igennem kanalisering, formidler energi-indstrømninger fra en række af den nye tids mestre.

Denne gang kommer vi til at arbejde med aktivering og udvidelse af jeres kontaktpunkt.
Det punkt som rummer den rene kontakt til lyset og guideplanet.
Kontakten bliver aktiveret med udgangpunkt i jeres fundament, for en afbalanceret og stabil udvidelse.

Ordet Mer-Ka-Ba og meditationerne er kommet til mig guidet og jeg er blevet bedt om at starte et arbejde op med en række mestre, som alle er kommet til jorden for at støtte os i Den Nye Tid.
Mestrene arbejder primært med vækkelse af cellerne i forhold til lettere at holde balancen i denne opvågningstid, så vi bedre kan udnytte vores fulde potentiale til at bære lys og høj bevisthed i kroppen, såvel som i de mere æteriske dele af energisystemet.

Denne meditationsrække, strækker sig ind i de dybeste lag, healer og giver en dyb og integreret fornemmelse af indre støtte.

Her er hvad de åndelige mestre selv siger om meditationerne :

“Vi er mestre i den nye tid. Vi kommer med lyset.
Vi er her for at hjælpe og støtte jer i at vågne op ind i den nye bevisthedsæra.
Når i træder ind i den nye bevisthed, jeres egen højere bevisthed, følger der en masse frygt med. Denne frygt lagres i jeres fysiske og energetiske system, som straks genkender frygten og begynder at vibrere med den.
Når jeres system begynder at vibrere med frygt, genkender og husker I alle de grunde I førhen har haft til at føle frygt.
Når I åbner op for disse genkendelser i jer, begynder det at føles som virkelighed og denne virkelighed begynder med tiden at manifestere sig ud i jeres virkelige verden.

Det er naturligt for menneskets biologi at reagere på disse overlevelses mekanismer og langt henad vejen gavner det jer. Men i en opvågnings tid som denne, er det vigtigt at I træder ind i det nye i tillid til jer selv og lyset.
Uden et stabilt erfaringsgrundlag i at gå ud i det nye, bruger I tit frygten som sikkerhed, istedet for at hente støtten ind fra lyset.
Det er dét vi er her for at hjælpe jer med.

Vi er her for at støtte jer i at integrere alt det nye i jeres bevisthed og energifelt, så I kan gå i tillid i det der er, og begynde at vibrere med lyset i de dybeste dele af jer.

Som I langsomt begynder at få mere og mere kontakt til alt det I er som mennesker, følger der en naturlig usikkerhed med. Det vil lidt svare til at få et nyopfundet køretøj uden nogen manual til.
Under vores guidede meditationer vil vi støtte jer I at få en integreret forståelse af alt det I er, igennem øget bevisthed, stabilisering og healing af jeres system.

Vi arbejder udfra en frekvens som er anderledes end den I har gået i på jorden indtil nu. Men fordi vi allerede har været igennem en tilsvarende transformationsfase lignende den I gennemgår på jorden lige nu – kan vi hjælpe og støtte jer til at komme jer selv nærmere, igennem den frekvens vi bærer med os, som tilsvarende ligner den I er på vej henimod som mennesker.

Den frekvens vi arbejder ud fra, har ligeledes en healende effekt på den del af jeres energisystem som I endnu ikke har fuldt adgang til og kontrol over, men er igang med at få bevisthed ud i. Det betyder at nogle af de rystelser I går med som kommer af udvidelser, kan blive stabiliseret og healet igennem de kanaliseringer af vores energier der vil blive formidlet.
Det vil på en måde svare til at få lagt manualen til det nye køretøj, ind igennem jeres underbevidsthed, så der opstår en slags genkendelse udi alt det nye, så det ikke længere føles ukendt og skræmmende.

Mer-ka-ba er et gammelt helligt ord som beskriver den del af energisystemet som rummer det guddommelige lys fra sjælen, kilden og mennesket på én gang.
Det er udfra denne del vi arbejder, da det er her udvekslingen imellem de højere og de lavere aspekter finder sted.
Under de bevisthedsudvidelser, som den I gennemgår på jorden lige nu, styrkes dette udvekslingslag imellem kroppen, sjælen og ånden, så en større sammensmeltning af det inkarnerede og ikke inkarnerede kan finde sted.

Vi byder jer velkommen i den nye tid – med vores støtte”

Vi ses,
i lys & kærlighed. ♥
Fra Rebekka.

NB: Meditationerne foregår online over webinar, og koster 100 kr. pr. gang.

Når jeg har modtaget betaling, sendes et link til webinaret.
Vær venlig at send en besked med din e-mail adresse, som jeg kan sende linket til.
E-mail : rebekka.lassesen@mail.com

Webinaret starter op 10 min. inden start, så vi har lidt tid til at få styr på teknikken.

Alle kan deltage- ingen forkundskab til healing eller meditation er nødvendig.

Hold dig opdateret med online meditationer ved at melde dig ind i gruppen her: https://www.facebook.com/groups/230034504001569/

Pengene indbetales til Rebekka Lassesen
Nordea Bank :
Reg : 1971
Konto nr : 0749-433-906
eller på mobile-pay: 2728 6066