Healing til udfoldelse af din sande natur

40 minutters effektiv healing med en personlig analyse
Til dig som vil arbejde med
bevidstgørelse af– og udfoldelse af din sande natur

Sandenatur kløverbillede

En healing som støtter din udvikling hen imod det at udfolde din sande natur i balance.

Healingen er til dig som:

* Har en god fornemmelse for hvem du er, men er nysgerrig på at blive set på en ny måde.
* Ved hvem du er inderst inde, men længtes efter at udtrykke dig mere autentisk og frit.
* Ofte er usikker på hvem du er, fordi du ikke har haft forudsætningerne for at opleve og udleve din natur.
Firkløveren (se billede i fb annonce) repræsenterer vores sande naturs grundaspekter, bestående af: Mentalitet, Følelsesvæsen, Temperament og et Sjælsbidrag.
Man kan sige at grundaspekterne repræsenterer fire byggesten som er med til at skabe vores fundament. Jo dybere kontakt vi har til fundamentet, jo mere sikkert og autentisk går vi i livet.

Vi kan igennem vores personlighed udtrykke vores oprindelige natur mere eller mindre.
Vores autentiske udtryk formindskes og forvrides igennem livet – især når der opstår traumer, forskellige pres i livet eller hvis vi ikke bliver mødt og set i vores autentiske natur.
Indenfor Kernehealing, arbejder vi med healing af de traumer som er opstået de første 7 år af vores liv. Skaderne sker ind i den oprindelige og grundlæggende kerne som vi bliver født med, og er ofte den primære grund til at vi ikke udtrykker vores oprindelige natur optimalt.

Hvis du er Kernehealet, vil healingen hjælpe dig til at få mere bevidsthed omkring din sande natur så du lettere kan genkende dit autentiske udtryk i livet, og gå imod det der nærer dig dybest inde. Samtidig vil støtten åbne dybere til dine medfødte kompetencer båret i din oprindelige natur, som indefra støtter dig i at komme hurtigere igennem din kernehealings-proces.

Har du ikke modtaget en Kernehealing, vil healingen hjælpe dig ind i en dybere kontakt med dig selv. En spejling indadtil, som skaber mulighed for at møde dig selv i din egen indre sø.
En sø hvorudfra der springer en stille vished om hvem og hvad du er, og hvori der findes en dyb tryghed som kommer af det at kende sig selv indefra og ud.

Det får du med:

* En 15-20 minutters personlig læsning af hvad du bærer med dig i din oprindelige natur, med en kort og præcis beskrivelse af hvert aspekt. 

* En fjern-healing som støtter udfoldelsen af din sande natur, med støtte fra sjælen og ur-grundlaget.

 

Det at leve i dybere overensstemmelse med din sande natur, dæmper de u-konstruktive handle- og reaktionsmønstre, og samtidig sker en levendegørelse af dit potentiale når du begynder at vibrere med din dybeste sandhed.

Healingen støtter altid op på en intelligent måde i forhold til hvor du er i livet, og hvilke processer der er aktive hos dig.
Healingen er for enhver som føler sig tiltrukket af det, ingen forkundskab til healing er nødvendig

Du kan melde dig til at modtage fjern-healingen på sms: 27286066 eller e-mail: rebekka.lassesen@mail.com

Pris: 650 kr.
Prisen er for læsningen af din oprindelige natur inklusiv 40 minutters healing.

Beløbet overføres til Nordea reg.nr. 1971 kontonr. 0749 433 906. eller mobilepay : 2728 6066
(Husk at skrive dit navn på overførslen)

Jeg ser frem til at hjælpe dig i din udfoldelse.
Kærligst,
Rebekka Lassesen