Energiarbejde ved Røsnæs fyr med Malteserkongen Melchior

 (Århus d. 30-11-2017)

 For ca. 1 uges tid siden vågnede jeg pga. en indre guidning. Ordene sang stadig ekko’er i mit indre da jeg slog øjnene op.  Guidningen lød at jeg skulle tage til Røsnæs fyr og lave energiarbejde.

Jeg så en strand med et fyrtårn og fik at vide at det ville tage 3 timer at komme derhen med færge og bil. Jeg så også en lille gruppe af kvinder jeg skulle have med til arbejdet.

Med det samme gik jeg ud i stuen og googlede Røsnæs fyr, og blev højlydt begejstrer over at finde ud af at det rent faktisk eksisterede i virkeligheden! Det er altid en meget surrealistisk og fantastisk fornemmelse når noget jeg ser eller hører i mine syn passer sammen med den virkelige verden.

Da jeg spurgte ind til arbejdet og stedet fik jeg ind at jeg skulle kanalisere det, så det gjorde jeg.

Jeg gav plads indeni til den højeste og bedste guidning for arbejdet og mærkede med det samme en dyb åbning af mit hjerte og min bevidsthed.

Jeg mærkede et væld af guider som var knyttet til arbejdet – men særligt én som var ekstra fremtrædende og nærværende. Guiden som kom til mig, var en jeg aldrig har mødt før – i hvert fald ikke bevidst.

Han præsenterede sig som Malteserkongen Melchior. Og her er hvad jeg kanaliserede: 

 

(Der ligger energi i teksten som du kan modtage, ved at sætte din intention på at forbinde dig til den.) 

”Jeg hilser jer! Jeg er Melchior.

Dette område som I skal ud og forbinde jer til og arbejde udfra – er et område som står centralt på landkortet. Det er dybt forbundet til energibanerne i landet, men der ligger en lille forskydning som stammer helt tilbage fra istiden.

Forskydningen gør at noget af det som I har arbejdet på i mange år, ikke når sit fulde potentiale, fordi at ankringen bliver en lille smule ustabil.

Derfor er det vigtigt at energibanen bliver sat på plads, opgraderet og lagt ind i Den nye tids jordiske energifelt. Energibanerne er en slags jordiske energistrukturer som I kan læne jer op af i forbindelse med udvidelsen af jeres bevidsthed og opdateringen af jeres kompetencer.

Derfor er det vigtigt at de primære linjer, i hvert fald, er i overensstemmelse med jeres udvidelserne i jeres energisystem.

Samtidig vil I modtage en åbning på stede. En åbning som giver jer mulighed for at træde ind i jer selv og fællesskaber, ud fra et nyt perspektiv.

Jeg er med jer i arbejdet fordi jeg repræsenterer visdommen omkring tid og rum. Jeg bærer visdommen om bøjninger af tid og rum igennem en forbindelse ind i tidløsheden.

Min forbindelse hertil skal bruges i arbejdet, for når vi arbejder på stedet reparerer vi ikke bare energibanen nu, men trækker den ind igennem tiden og bøjer den i den forstand, at vi opdaterer den som om energien altid har været intakt i området. Det kræver en kapacitet for at kunne holde et stort felt og et stort område på én gang. Derfor bruger vi dig og din portal på Samsø, som ligger i samme energetiske område, til at holde strukturen i feltet.

Vi bruger din renhed og kapacitet til at holde store områder meget stabilt, men der er brug for 4 andre deltagere, for at arbejdet kan ske glidende og uden for store energimæssige omkostninger.

 

I er i gang med at løfte jeres land, og set fra vores perspektiv står det allerede og stråler, som en lysende stjerne på landkortet. Arbejdet er godt i gang.

Samtidig deler jeg mine kompetencer med jer, sådan så I kommer til at få større forståelse ind i hvad det vil sige at arbejde med tiden, rummet og drejbøjninger af det I kender som de faste fysiske love her på jorden.

Det kommer til at blive en del af jeres virke fremover, så tag imod arbejdet og åbningen, som et skridt på vejen i en ligeværdig udveksling omkring arbejde, kompetencer, nye tiltag og udvidelser.

Samtidig ligger der en åbning ind i det næste skridt på vejen, et nyt eventyr som ligger og venter.

Jeg trækker mig for nu, men overlader jer mit kongelige Scepter. Det er et relikvie som besidder en stor visdom for de som tåler at bære universelle visdomme ind igennem en begrænset forståelse.

Scepteret er med jer fra nu af og indtil arbejdet skal ske, og jeg håber at I vil gå med det, som en forberedelse og en gave til jer fra mig.

Vi mødes igen. For nu. Jeg er, Melchior Malteserkongen.”

 

Han vidste mig sit scepter, prydet med guldornamenter.

Jeg fik følelsen af at det var tungt og af massivt guld – skabt til en konge.

Scepteret bar en gylden sol for oven, med et ligebenet kors i midten.

Jeg tog det ind og mærkede at det landede i min center-linje, og solen med korset foldede sig ud i mit hjertecenter. Jeg mærkede en spontan hjerteåbning og en åbning af min bevidsthed på samme tid.

Jeg mærkede hvordan det åbnede op indtil nogle kodninger i mit system, som bærer på erfaringer om tilstande. Det gav en åbning indefra og udefra på samme tid- hvor han igennem åbningen af mine kodninger, kunne præge mig ind i den tilstand som scepteret aktiverede i mig.

Det var en åbning ind i en tilstand han som mester bærer fuldstændigt rent. En tilstand som bla. er grundlaget for at kunne arbejde rent med tid og rum og mange andre magiske ting. En helt ren tilgang til ligeværdighed.

Jeg mærkede hvordan jeg blev tvunget til at stå ret i mig selv og på samme tid være helt blød og afslappet indeni. Jeg mærkede hans storhed ramme mig på en næsten ubeskriveligt naturlig måde og forstod at han er en konge guide med stort K.  En Kongo der har valgt at bære forbindelse til det højere ind på jorden. En der i sandhed forstår at bære det lille i det store og det store i det lille. En man kan kalde på for at få støtte til at blive forenet med sin værdighed på en meget ren og naturlig måde.

Jeg mærkede solen øverst på scepteret begynde at dreje rundt, og tråde af lys begyndte at flyde fra mig.

Synet skriftede pludselig perspektiv og jeg så nu mig selv som et verdenskort hvorudfra de gyldne tråde flød fra solen midt på kortet. Jeg så korsriddere trække de gyldne tråde ud i alle verdenshjørner, for at begrave små skatte. Skatte som alle bar på visdomme omkring menneskets udfoldelse og potentiale. Jeg så hvordan skattene voksede op som grundlag for kulturer i hver deres område af verden, hvor udfoldelsen af specifikke kompetencer og egenskaber kunne få lov at vokse op i mennesket, og folde sig ud uden at blive særligt forstyrret af mennesker i de andre områder og hvordan globaliseringen har gjort at grænserne for kulturerne nu er blevet nedbrudt. Jeg så hvordan det giver rystelser verden over, men samtidig er grundlaget for en ny forenet Gral.

Jeg så at det ikke var tilfældigt hvor i verden disse visdomme var blevet plantet, og hvordan denne fragmentering var som spredte brikker i et puslespil, som kun kunne samles ved at alle brikker blev hentet igennem en dyb integration med den skat de bærer i sig – et møde, med den enkelte skat og dens egenskaber og visdom. Og jeg så hvordan vi igennem grals- og spiral-arbejdet har hentet en masse af disse skatte og gjort dem tilgængelige i jordens energifelt og at vi skal afslutte en del af arbejdet i år 2020. Jeg så hvordan at brikkerne skal hentes hjem og samles til det danner et helt billede. Et billede jeg symbolsk som en rund kugle, der repræsenterer Den nye tids gral.

Jeg så hvordan Gralen nu eksisterer i 3 lag. Den Energetiske, Den menneskelige/fysiske og Den universelle. Lige nu er vi i gang med den menneskelige del, som åbner op for kontakten udadtil, igennem større kontakt og stabilitet indadtil – og i 2020 flyder lagene sammen og bliver til én samlet gral.

Og hvad det betyder, er jeg spændt på at opleve!

 

Har du lyst til at være med i arbejdet ved Røsnæs fyr, kan du her deltage ved at høre lydfilen fra det arbejde jeg kanaliserede derude.

Ankringen i videoen er lavet på en måde, så du får mulighed for at støtte aktivt ved at sætte din intention på det, hvorefter din støtte lander i et felt udenfor tid og rum, som er skabt til lejligheden.

Du kan også vælge at bidrage med din overskudsenergi, så du bare får en smagsprøve på det at bruge dig selv til denne slags energiarbejde.

Uanset hvilken måde du vælger, får du selv en dyb healing ved at lytte med og deltage.

I kærlighedens og lysets tjeneste,

Rebekka

 

Klik på billedet nedenunder for at se videoen på Youtube.