Kanalisering fra Samsø

~ Conscious Heart Activation

 

Sæt jeres intention at på fokusere jeres opmærksomhed indad og tag imod healingen og bevidsthedåbningerne der ligger i kanaliseringen.

Energien i billedet og teksten støtter jer i at falde på plads i jer selv og få kontakt til alt, det I er.

Mærk hvor hurtigt jeres bevidsthed arbejder med jer, når først I har sat intentionen.

Brug et par minutter i denne centrerede tilstand, på at tune ind til jer selv og jeres tilstand!

Mærk hvordan I har det, og hvordan det føles at være i kontakt med alt det, der rører sig i jer!

Mærker i rastløshed, eller falder I over områder eller steder i jeres system, hvor det rumsterer, presser, forvirrer, eller på anden måde gør sig bemærket, så sig til jer selv med den del af jer selv som er forbundet til alt som er; at det er helt okay!

I virkeligheden larmer og rumsterer det i jer, fordi der er noget, der har brug for at blive set og hørt. Og som en voksen overfor et lille barn, ser, hører og anerkender I, at det er der.

I behøver ikke at definere, hvad det er, eller om der er noget, hvis I ikke kan fange det. Men giv jer selv lov til at acceptere, at det som er, er helt okay!

Ved at anerkende det – med jeres åbne bevidsthed – får det lige præcis den plads, det har brug for; uden at I skal vurdere, bestemme, handle, reagere på eller undertrykke det. Men giv det lov og plads, blot ved at anerkende, at det er der.

Den del af jer selv, som vil kontrollere, bestemme og dobbelttjekke, at alting er som det skal være, er i høj grad knyttet til jeres reflektoriske overlevelses system, og det skal vi ikke underkende, men med sjælens indflydelse og hjertets visdom, er vi så meget mere end det, som også har brug for at blive foldet ud og træde i kraft.

Så ved at give plads og give lov – aktiverer I med jeres bevidsthed – hele jeres overordnede styresystem, som hjælper og støtter jer i at administrere en mere multidimensionel verden i og udenfor jer selv.

Bevidstheden, som rummer alle aspekter og alle dele af, det I er, får lov til at arbejde med jer på en yderst intelligent og tilpasset måde, som tager hensyn til ikke bare de overlevelsesmekanismer, handlemønstre og tankebaner, I plejer at køre i programmet, men også til alle de ubegrænsede muligheder I besidder.

Dette er grundformen og grundbegrebet i den støtte, der blev frigivet i portalen på Samsø. Det er denne visdom vi i denne tid bringer ind sammen – visdommen om menneskets potentiale og støtten til udfoldelsen heraf.

Visdommen, som blev bragt ind, handler om, hvad den højere bevidsthed i mennesket kan udføre i smukt samarbejde og helhed med hjertets kærlige rummelighed. Energien som blev bragt til jorden igennem arbejdet, ligger som energi i denne tekst. Og blot ved at sætte jeres intention på at modtage støtten herigennem kan I opnå dyb healing og en stabil bevidsthedsudvidelse – forankret i hjertet.

 

Hold hånden på jeres hjerter, mens I stille synkroniseres med et felt, som indeholder den rene kontakt til jeres hjerte!

Kontakten støtter jeres rene adgang til jer selv og herigennem kontakten til hjerternes fællesskab. Igennem dette fælleshjerte falder I ind i kontakten til jeres menneskelige oprindelighed. Og som I falder ind i oprindeligheden, begynder jeres celler at synge, som I fyldes op af alt det, som er godt og nærende for jer i alle de lavere aspekter af det at være menneske på jorden. Alt det som fører jer tilbage til oprindeligheden I jer selv, fører jer tilbage til jeres dybeste behov og den uspolerede kontakt til jeres eget indre kompas og visdom.

Kontakten til hjertet fører jer tilbage til kontakten til den del af jeres oprindelse, som rummer samhørigheden og det rene hjertefællesskab mennesker imellem. Den del af jeres oprindelighed som med kontakten til jeres menneskelige og sjælelige oprindelse taler rent og fuldkomment til både den lille og den store del af jeres væsen på én og samme tid.

For i virkeligheden starter ufreden mennesker imellem, når der er ufred i jer selv, imellem den store og den lille del.

Det er det I som art er i gang med at få på plads.

Det at kunne hvile i balancepunktet og herigennem aktivere bevidstheden på en måde, så I hele tiden har bevidsthed som rækker til det store og lille på én gang.

Som et lille barn der er i gang med at folde det lille menneske ud – men med konstant overvågning og konstant integration i den voksnes opmærksomhedsfelt.

Sådan er også I som art i gang med at vågne op til at være jeres egen forælder, som hele tiden registrerer og formynder det lille barn i jer selv – i al sin udfoldelse og tumlen rundt, som hører med hertil.

Flere og flere mennesker oplever det, I kalder opvågning, som en følelse af at blive spaltet i to.

Som en følelse af at den voksne del af jer pludselig vågner op og får øje på, hvad den lille del af jer i virkeligheden foretager sig.

Denne kollektive spaltning finder sted et godt stykke tid endnu, og idet flere og flere vågner op og ser, hvad den lille del af jer har gang i, styrkes fællesfeltet for dette, som er en del af jeres kollektive bevidsthedsfelt.

Og meget snart er der en overvældende del af jer, som vågner op og kobles på bevidsthedsfeltet; således at alle, som stadig tumler rundt i den lille del, får sværere og sværere ved ikke at opdage, at der findes mere end den del, der tumler i ubevidsthed.

Så længe opvågningen er i gang på jorden, er der spændinger i feltet. For det pludselig at vågne op til en fornemmelse af at man er to i én – at man er barnet og forældreren, at man er udøveren og iagttageren på én og samme tid – giver et spændingsfelt i forhold til hele jeres erfaringsgrundlag; jeres biologiske systems refleksreaktioner og sammenkoblingen af jeres forskellige bevidsthedslag. Disse spændinger spredes som ringe i vandet og skaber oprør i jer selv, når I gang på gang oplever, at jeres virkelighed pludselig forandres.

Derfor findes der uendelige muligheder på jorden lige nu til at støtte mennesket i at forankre sig i alt det nye, vi vågner op til.

Dette arbejde, der er bragt ind i fællesfelterne igennem arbejdet på Samsø, er sådan en støtte.

En støtte hvorigennem noget af kampen i disse spændingsfelter får mulighed for at lande i mennesket på en afbalanceret og tilpasset måde.

 

Alle rummer I hjertets kraft – og hjertets kraft er en uendelig kilde. En kilde som synger om livets oprindelse og livets uendelige cyklus.

Men til menneskelivets cyklus hører også den menneskelige død. Og med døden kommer angsten, som hører hertil, og som har så uendeligt mange ansigter.

Angsten for døden skaber overlevelses mekanismer, som får den lille del af os til at blomstre, gro, og styrke troen på, at kun den stærkeste overlever.

Derfor ynder den lille del hele tiden gerne at ville vokse sig større og stærkere end dem omkring sig.

Så fortvivl ej, hvis I i jeres healingsprocesser oplever dødens mange ansigter, men vid, at den støtte I nu modtager, er lige præcis healing af disse ubalancer.

En støtte som hjælper og støtter jer i forståelsen af det nye, som er på vej.

Det nye balancepunkt i mennesket findes i kontakten med den højere sjælsbevidsthed og hjertets oprindelige visdom, omkring sjælens uendelighed og menneskets enhed med hinanden og alt levende i universet.

 

Tiden, I går i, er svær, for som I vågner til den nye bevidsthed omkring jeres eget højere selv, søger I mod trivsel i denne del – og det at vokse og gro og mærke jeres egen storhed.

Dette kan I sin uafbalancerede form give den samme ubalance som I indtil nu har gået med – blot I den modsatte ende.

Derfor lander jeres aktivering I jer selv nu i jeres egen menneskelige oprindelse.

 • Og støtten ligges ind igennem oprindelsen i kødet, for lige netop at give jer mulighed for at gå i balancen imellem det at trives i den menneskelige begrænsethed såvel som i den sjælelige ubegrænsethed.
 • Og for at finde balancen imellem det at blive næret i jeres egne lavere aspekter med støtten fra de højere, såvel som at blive næret i de højere aspekter med støtten fra de lavere.

Og når I aktiveres i de højere aspekter som mange mennesker spontant aktiveres i på jorden lige nu, aktiveres samtidig de lavere aspekter.

Så hver gang I trækker lyset ind i jeres liv, ser I tydeligere jeres eget mørke.

Intet lys uden mørke. Og intet mørke uden lys. Og kun i balancen imellem de to opnår vi fred i os selv og med hinanden.

Så bliv ikke bange når I modtager lysets gaver, men oplever at det er mørket, der toner frem. Brug denne støtte fra lyset til at lade anerkendelsen folde sig ud og med accepten forvandle mørket til erkendelser og visdom.

For I vil se, at mørket er ikke mørke, men blot skyggesider – som solen og månen i en evig cyklus af formørkelse og oplysning.

Eller når solen på en forårsdag lyser og skinner igennem vinduet, og I herved opdager alle de steder, hvor der er pletter på vinduet, pletter som danner skygger, når lyset bryder frem.

Vid at alle de steder, hvor I frygter skyggerne i jer selv, blot er kilder til visdom, som endnu ikke har lagt sig som erfaringer i jeres fremadliggende bevidsthed.

Erfaringer er visdom – foldet ud igennem de laveste dele af jer, som lotusblomsten med rødderne dybt plantet i det mørkeste mudder, og alligevel skyder den smukkeste blomst frem i lyset.

Erfaringer som er der for at lære jer om at holde balancen i jer selv, som uendelige væsner, der strækker sig fra det dybeste, tungeste mørke til det reneste, letteste lys.

 

Hold hånden på jeres hjerter og mærk:

 • at I er kærlighedsvæsner!
 • At I er uendelig kærlighed og uendelig visdom.

Mærk at ikke én af jer er frakoblet universets uendelige kærlighedskilde!

Mærk at ikke én af jer er frakoblet universets uendelige visdom!

Mærk at;

 • I igennem jeres hjerter har kontakt til alle de erfaringer, I bærer som mennesker; både personlige og kollektive erfaringer, som rummer et uendeligt antal udgaver af modgang, frygt, smerte, desperation, opgivenhed, ondskab og sorg – men også udgaver af medgang, tillid, glæde, overgivelse, udholdenhed, kærlighed og lethed!
 • I igennem alle disse erfaringer som menneske – rummer den dybeste og mest ufordømmende rummelighed for jer selv og andre! Rummeligheden som når både ind og ud og herigennem skaber det menneskelige fundament for ligeværdighed.

Igennem kontakten til den uendelige visdom spejles jeres egen og andres menneskelighed.

For I kender den, I lever og går med den, for hver dag der går, og for hvert et åndedrag I trækker.

I kontakten til fælleshjertet ligger erfaringerne, og med sjælens indflydelse høster I visdommen herfra.

 

Hold hånden på hjertet, og mærk:

 • at I er rummelighed!
 • At I er, anerkendelse.
 • At I er i jer selv, spejlet som viser sandheden. Rent og uden omsvøb.

Spejlet hvorigennem I ser jer selv, og spejlet hvorigennem I ser og møder andre.

Spejlet hvorigennem andre møder jer og sig selv.

 

Vi er moderen og faderen, som er for altid en del af jer.

Og igennem støtten fra den del af jer selv som er os, aktiveres jeres hjerter til at kunne bære sandheden :

 • til at kunne bære sandheden om jeres eget potentiale.
 • Til at kunne bære sandheden om lyset og mørket, om smerten og glæden. Om døden og livet.
 • Til at kunne bære sandheden om at alt det som sker, sker i samarbejde med jer, for I er i sandhed skabere!
 • Til at kunne bære sandheden om at der i jer bor en kraft, der er ligeså skabende, som den er ødelæggende.
 • Og en støtte i at kunne bære sandheden om, at I er her i dag, for igennem det at skabe balancen i jer selv, at være med til at opretholde balancen på jorden.
 • Og at alle som er med til at opretholde balancen på jorden i sandhed er med til at opretholde balancen i universet.

Og I skal vide, at balancen er så uendeligt støttet, at for hvert skridt I tager henimod balancen, er der altid støtte at hente!

 

Langsomt lander støtten fra energien i teksten i jeres hjerter – med kontakten til jeres kødelige og sjælelige oprindelighed.

Støtten lander i hjertet og spredes som et lys ud i hele jeres system, den integreres og lander i jer på en sund og nærende måde.

 

Når I går i verden i jeres liv det næste stykke tid, så mærk styrken i jeres hjerter og herigennem rummeligheden og tålmodigheden med jer selv, og det I møder i livet!

 

Og husk, at selvom I er forkæmpere for balancen, betyder det ikke, at I altid skal være i balance!

For vejen til den sande balance går igennem ubalancerne.

Energien støtter jer i at være i ubalancerne, med bevidsthed, rummelighed, tålmodighed, anerkendelse og kærlighed. I støttes til at gå i livet i næstekærlighed, til jeres næste såvel som til jer selv.

 

I taknemmelighed for jer og jeres indre gejst imod det at arbejde med jer selv – for balancen!

Må I alle gå i livet i tro, tillid, taknemmelighed og ikke mindst – tålmodighed!

Må I alle mærke kærligheden i jer selv og livet!

Vi er Moderen og Faderen, i samarbejde med det forenede lys af Kristus og Maria Magdalene.

Fra lyset i os – til lyset i dig <3