Moderens stemme

Forestil dig en kærlig moders stemme, og at denne stemme er den du hører og fornemmer klart og tydeligt når du taler til dig selv, eller til andre.

Forestil dig en verden, hvor moderens visdom og ubetingede kærlighed står tydeligt frem i enhver handling og udveksling mennesker imellem.Hvordan vil verden se ud? Udenfor og inden i dig?

Dette onlineforløb består af 6 lektioner,
hvoraf den første er gratis.
Det er til dig der mærker et kald til at åbne dybere til Altings Moder i dig selv og på jorden.

Arbejdet handler om genkomsten af Moderen, og det hellige feminines tilblivelse i fysisk form på jorden, som en handling der vil skabe ringe i vandet og balancere fra det inderste personlige lag og helt ud i det fælles kollektive.

Bevidstheden om balancen er vigtig i tiden lige nu, og mange føler sig kaldet til at bære faklen klart og værdigt, for kærlighedens indtræden på jorden.

Arbejdet med Moderens stemme, er også et arbejde der styrker din egen stemme i at blive mere tydelig og klar, i det indre såvel som i det ydre.

Det kanaliserede arbejde åbner således til en dybere kontakt i dig, omkring det at kanalisere de indre stemmer, der stemmer overens med din egen dybeste kærlige klang – og vi kommer til at lave små kanaliseringsøvelser undervejs.

Kanaliseret tekst:
“Moderen findes i alt som er dig, hver eneste levende celle. Hver gang du kaldes i hjertet ind, det er for aldrig at glemme.

Det som gik tabt i forglemmelsens vinde, hjertet nu frisættes for at ku’ finde.

Kompasset der findes i sjælens erindring, finder vej igennem enhver forhindring.

Træd ind i dit ophav og find der min stemme, der fortæller dig at du altid er hjemme.

Hjemme i livet, hjemme i fred, hjemstavnen er hvor dit hjerte er med.

Moderen er med alt det som er, således rummes det rum som er her. 

Rummet der åbner, rummer der renser, rummet der åbner til alle balancer.

Alt det en mor gerne sku være, findes i dig som hende bærer.

Moderen leves igennem dit liv, udtrykt i handling og ord, så led ikke ude men inde i dig, hvor følelseslivet det bor.

Nu slukkes adskillelses længsel så stor, i mødet med altings levende mor.

Mød i hende dig selv der hvor du længes, ønsker og trænger, og skab fra dit hjerte et liv der dette bibringer.”

 

Program:

Lektion 1 – Moderens Jord i dig bor

Lektion 2  – Moderens stemme hjælper dig ud af din klemme

Lektion 3 – Moderens mirakel er din lysende fakkel

Lektion 4 – Moderens transformation i din version

Lektion 5 – Moderens vinde lærer dig om at (fors)vinde

Lektion 6 – Moderens genkomst vækker din livets blomst

 

Der er 5 dage imellem hver gang vi mødes, og hver lektion varer 2,5 timer.

Forløbet er kanaliseret, og henvender sig til både mænd og kvinder, ligesom det ikke er en forudsætning at kende til spirituelt kanaliseringarbejde.
Det eneste der er vigtigt er dit indre Ja til at være med i energiarbejdet, som støtter op om din egen unikke adgang til dit autentiske balancerede hele.

Arbejdet består primært af dybe guidede meditationer, healing og energiarbejde, som alt sammen er kanaliseret direkte på dagen.

Arbejdet med Moderens energi, hjælper dig i kontakt med dyb og ægte ærlighed og rummelighed, både overfor dig selv inderst inde og ifht. den virkelighed du befinder dig i.

Energiarbejdet vil åbne til din egen dybere forståelse for din bevidstheds unikke skaberkraft og dit hjertes potentiale, og manifestere det som et ekko i dit liv og i verden.

Alle lektioner er online, og du kan enten være med live eller på replay hvis tidspunktet ikke lige passer dig.

Optagelserne er kodet med energi, så de virker på samme måde som hvis du er med online.
Efter endt webinar får du adgang til video og lydfiler, som du kan bruge ligeså tit du ønsker.

TILMELDING til forløbet:
rebekka.lassesen@mail.com

GRATIS OPSTARTSCEREMONI:
https://youtu.be/4LpFpJvpq_w

Pris for hele forløbet:
2222 DKK
Beløbet overføres til:
Nordea Bank
Reg : 1971
Konto nr : 0749-433-906

Jeg glæder mig til at udfolde Moderens stemme i dig!