Rise above fear

Velkommen til en workshop med dyb kanalisering og healing, som støtter dig i at blive fri fra de bånd fra slægten der besnærer og transformere dem til forbindelser der nærer.

Når vi åbner til dette arbejde, åbner vi til at oprense og opdatere vores fællesskabskoder, som vil udligne og opveje de urinstinkter vi bærer i vores grundlag omkring at overtage eller underlægge os magt, for at kunne føle os trygge i det hierarkiske fællesskab.

Har vi antændingen i den ene version, bærer vi også muligheden for modsætningen.
Derfor følges bøddel/ offer begrebet tit ad, og viser sig i begge versioner, især udspillet igen og igen i slægter og generationer – subtilt eller direkte.

Vi vil på workshoppen få støtte til at lukke de huller indeni, som minder om at føle os ‘besatte’, af det der i slægter og generationer har føltes som et åg, en byrde, frygt og kamp, båret ind igennem direkte og indirekte magtmisbrug.

Når vi indtager de besatte områder indeni, bliver vi med tiden urørlige af den gamle tids hierarkiske frygtantændinger, som åbner til det at finde dine egne ben i hvad du vil og ikke vil være med til, og rejse dig i overensstemmelse med dine dybeste værdier.

En bevægelse som kan være svær når vi kommer til kort især i pressede situationer, hvor vi rækker efter muligheder i vores erfaringsrygsæk, som bærer på vores slægts ubalancer, hvorfor vi kan komme til at gentage magtprægede mønstre – endda i kærlighedens navn.

Ikke noget der nødvendigvis føles rigtigt, men simpelthen fordi det er det mønster vi kender til.

Når vi indtager ur-frygten i kærlighed, begynder vi at opveje muligheden for at gå imod den højeste fællesnævner i vores kodninger, som altid er fællesskabsdannende fremfor hierarkisk opdelende og undertryggende.

En bevægelse som udligner både de indre og ydre magtkampe med noget nyt.
Noget som der næsten ikke findes ord for endnu… men som lugter hen i nærheden af “intentionel fredsskabelse” ….

Det er tredje gang, jeg inviterer til healingsworkshop med den Hawaiianske ånd – denne gang med ånden på stedet: Nu’uanu Pali, med støtte fra Ohana Spirit.

Pali er et højdepunkt på bjergkædens Nu’uanu’s ‘rygrad’, og repræsenterer her den højeste fællesnævner i vores genetiske kodningsgrundlag.

Ohana er et Hawaiianske udtryk der betyder familie. At vi i vores dybeste grundlag er et, som betyder at Alle er inde – ingen er ude.

Vi er alle forbundet og i familie fra det Kosmiske plan, helt ind i det konkrete menneskelige plan. Og når vi er familie, er ingen alene, men en ligeværdig del af fællesskabet og en vigtig brik i det store puslespil.

Optagelserne er kodet med energi, så de virker på samme måde som hvis du er med live.

Tilmelding på: rebekka.lassesen@mail.com

Pris: 500 kr.
Beløbet overføres til Nordea Bank
Reg : 1971
Konto nr : 0749 433 906

Aloha Ohana