Sjælshealinger

 Online kursusdag med dybe kanaliserede guidede meditationer, aktivering og personlig læsning.

 D. 4. marts 2023 kl. 10-17. 

Velkommen til en kursusdag hvor vi sammen åbner til sjælens iboende kompetencer, og belyser og aktiverer sjælens særlige healer-egenskaber hos dig.

Denne dag skaber vi en dyb samklang i cirklen, hvor alles kompetencer understøtter hinanden, ligesom alles personlige sjæls-healinger forstærkes i det fælles hele og åbner til nye muligheder i feltet.
Som de kosmiske sjæles arkiver lander dybere i jordens felt, åbnes til nye sjælsaktiveringer, som vækker de iboende kompetencer for healing og selvhealing.

Det sker både i de bevidste og ubevidste lag, der hvor vi aktivt træder ind i rollen som healer, og der hvor vi smitter igennem vores måde at være og bære os selv i livet.

Undervisningen på dagen er kanaliseret, og består af dybe guidede meditationer, som åbner aktiveringerne, og støtter dig i at finde og erkende den visdom som åbner sig hos dig i din helt egen version.

Under kurset vil hver deltager også modtage en lille tilpasset personlig læsning, som støtter op om den individuelle healing og udfoldelse af sjælens healer-egenskaber.
I det alle er deltagende i alles læsninger, åbner dette til healing til alle i det fælles energiarbejde. Dette forstærker healingerne ind i den nye tids muligheder, hvor en relativ kort individuel healing tilsvarer flere timers personlig healing.
Sidst på dagen, skal vi selvfølgelig give hinanden healinger med sjælens stærke og kærlige bidrag.

Undervisningen varer fra kl. 10.00 – 17.00 med en times frokostpause og små minipauser undervejs.
Kurset er åbnet for enhver som føler sig tiltrukket af det, ingen forkundskab til healing er nødvendig, men kom med en åben og nysgerrig tilgang.

Det er muligt at deltage live i Skæring/Egå, eller online.
Ved deltagelse online får du tilsendt et link til webinaret efter tilmelding.

Det er også muligt at være med forskudt, ved at købe adgang til video/lydfiler efter afholdt kursus, skulle du være forhindret i at deltage på selve dagen.
Er du med på denne måde, sendes din personlige læsning også som lydfil.

Efter afholdt kursus, får du adgang til lyd-optagelser fra dagens undervisning, som du kan downloade og bruge ligeså tit du har lyst.

Tilmelding på: rebekka.lassesen@mail.com
Pris: 1250 DKK
Beløbet overføres til Nordea reg.nr. 1971 kontonr. 0749 433 906

Jeg glæder mig til at mærke og opleve din sjælshealing udfolde sig 

I kærlighed
/Rebekka Lassesen